سخن روز: افراد ناکام ، اشخاصی هستند که لغت فردا را بیش از همه بکار میبرند {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:350
  • کل:7,271,983
به همشهری آگهی امتیاز دهید: