سخن روز: در زندگی هیچ اشتباهی وجود ندارد،موارد به ظاهر اشتباه ،تنها رویدادی هستند که شما را از وجود فرصت ها مطلع می کنند.{رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:276
  • کل:7,563,092
به همشهری آگهی امتیاز دهید: