سخن روز: فرصت های بزرگ با چشم دیده نمی شوند،بلکه با فکر شما در ارتباطند  {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:155
  • کل:7,515,084
به همشهری آگهی امتیاز دهید: