سخن روز: افراد ناکام ، اشخاصی هستند که لغت فردا را بیش از همه بکار میبرند {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:741
  • کل:6,710,840
به همشهری آگهی امتیاز دهید: