سخن روز: دانش مسائل را حل می کند؛و ثروت می آفریند، پولی که بدون دانش مالی بدست می آید،بزودی از دست می رود {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:77
  • کل:7,547,908
به همشهری آگهی امتیاز دهید: