سخن روز: بیل گیتس: برای موفق شدن،نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید.

آمار

  • کاربران:219
  • کل:7,207,850
به همشهری آگهی امتیاز دهید: