سخن روز: دانش مسائل را حل می کند؛و ثروت می آفریند، پولی که بدون دانش مالی بدست می آید،بزودی از دست می رود {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:1,075
  • کل:6,299,557
به همشهری آگهی امتیاز دهید: