سخن روز: اگر میخواهید ثروتمند باشید،قاعده ی اصلی این است که به دیگران بیاموزید چگونه ثروتمند باشند {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:924
  • کل:6,419,790
به همشهری آگهی امتیاز دهید: