سخن روز: در زندگی هیچ اشتباهی وجود ندارد،موارد به ظاهر اشتباه ،تنها رویدادی هستند که شما را از وجود فرصت ها مطلع می کنند.{رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:775
  • کل:7,161,135
به همشهری آگهی امتیاز دهید: