سخن روز: بدون دلیلی قاطع یا هدفی نیرومند ، انجام هر کاری در زندگی دشوار است. {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:1,116
  • کل:6,299,598
به همشهری آگهی امتیاز دهید: