سخن روز: اگر میخواهید ثروتمند باشید،قاعده ی اصلی این است که به دیگران بیاموزید چگونه ثروتمند باشند {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:319
  • کل:6,505,663
به همشهری آگهی امتیاز دهید: