سخن روز: افراد ناکام ، اشخاصی هستند که لغت فردا را بیش از همه بکار میبرند {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:323
  • کل:6,505,667
به همشهری آگهی امتیاز دهید: