سخن روز: بروز یک اشتباه،یعنی وقت آن رسیده که چیزی جدید بیاموزیم ،چیزی که قبلا آن را نمی دانستیم. {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:933
  • کل:6,419,799
به همشهری آگهی امتیاز دهید: