سخن روز: بدون دلیلی قاطع یا هدفی نیرومند ، انجام هر کاری در زندگی دشوار است. {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:889
  • کل:6,419,755
به همشهری آگهی امتیاز دهید: