سخن روز: افراد ناکام ، اشخاصی هستند که لغت فردا را بیش از همه بکار میبرند {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:1,113
  • کل:6,299,595
به همشهری آگهی امتیاز دهید: