سخن روز: افراد ناکام ، اشخاصی هستند که لغت فردا را بیش از همه بکار میبرند {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:495
  • کل:5,836,337
به همشهری آگهی امتیاز دهید: