سخن روز: تجارت مثل یک چرخ دستی است،تا آن را هل ندهید، حرکتی درکار نخواهد بود.{رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:1,128
  • کل:6,299,610
به همشهری آگهی امتیاز دهید: