سخن روز: تجارت مثل یک چرخ دستی است،تا آن را هل ندهید، حرکتی درکار نخواهد بود.{رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:702
  • کل:6,600,820
به همشهری آگهی امتیاز دهید: