سخن روز: در زندگی هیچ اشتباهی وجود ندارد،موارد به ظاهر اشتباه ،تنها رویدادی هستند که شما را از وجود فرصت ها مطلع می کنند.{رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:524
  • کل:5,714,363
به همشهری آگهی امتیاز دهید: