سخن روز: انسانهای سست و ضعیف دوست دارند دیگران را مقصر بدانند و آنها را ملامت کنند {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:542
  • کل:5,836,384
به همشهری آگهی امتیاز دهید: