سخن روز: آینده ی تو به واسطه ی کاری که همین امروز انجام می دهی ساخته می شود ، نه آنچه فردا انجام خواهی داد{رابرت کیوساکی }

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:522
  • کل:5,836,364
به همشهری آگهی امتیاز دهید: