سخن روز: لفات ابزار ذهن هستند، آنها به ذهن اجازه میدهند تا چیزهایی را که چشم قادر به دیدنشان نیست ، درک کند.{رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:694
  • کل:6,600,812
به همشهری آگهی امتیاز دهید: