سخن روز: بدون دلیلی قاطع یا هدفی نیرومند ، انجام هر کاری در زندگی دشوار است. {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:1,397
  • کل:5,636,277
به همشهری آگهی امتیاز دهید: