سخن روز: اگر برای اول شدن وارد صحنه نمی شوید،و تمرین نمی کنید، کمتر ممکن است یک کارآفرین باشید. {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:296
  • کل:6,505,640
به همشهری آگهی امتیاز دهید: