سخن روز: لفات ابزار ذهن هستند، آنها به ذهن اجازه میدهند تا چیزهایی را که چشم قادر به دیدنشان نیست ، درک کند.{رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها


Directory Listing
آمار

  • کاربران:549
  • کل:5,714,388
به همشهری آگهی امتیاز دهید: