سخن روز: بدون دلیلی قاطع یا هدفی نیرومند ، انجام هر کاری در زندگی دشوار است. {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:1,087
  • کل:7,077,883
به همشهری آگهی امتیاز دهید: