سخن روز: دانش مسائل را حل می کند؛و ثروت می آفریند، پولی که بدون دانش مالی بدست می آید،بزودی از دست می رود {رابرت کیوساکی}

متن آگهی ها

آمار

  • کاربران:806
  • کل:7,161,166
به همشهری آگهی امتیاز دهید: