سخن روز: دانش مسائل را حل می کند؛و ثروت می آفریند، پولی که بدون دانش مالی بدست می آید،بزودی از دست می رود {رابرت کیوساکی}

آمار

  • کاربران:320
  • کل:6,505,664
به همشهری آگهی امتیاز دهید: