سخن روز: اگر میخواهید ثروتمند باشید،قاعده ی اصلی این است که به دیگران بیاموزید چگونه ثروتمند باشند {رابرت کیوساکی}

تعرفه هاروزنامه
سایر رسانه ها

آمار

  • کاربران:818
  • کل:6,419,684
به همشهری آگهی امتیاز دهید: