سخن روز: دانش مسائل را حل می کند؛و ثروت می آفریند، پولی که بدون دانش مالی بدست می آید،بزودی از دست می رود {رابرت کیوساکی}

تعرفه هاروزنامه
سایر رسانه ها

آمار

  • کاربران:720
  • کل:6,710,819
به همشهری آگهی امتیاز دهید: