سخن روز: بدون دلیلی قاطع یا هدفی نیرومند ، انجام هر کاری در زندگی دشوار است. {رابرت کیوساکی}

تعرفه هاروزنامه
سایر رسانه ها

آمار

  • کاربران:1,054
  • کل:5,962,272
به همشهری آگهی امتیاز دهید: